Raising stories

Een songtekst voor de ode aan je eigen  zorgen. Je hebt het recht om te voelen, liefs Krage

Never been disposed from my family or home,
I have a big house that reminds me I’m alone.

Never been pointed on my colour nor my race.
I was not seen once, unless I’ve made a better face.

Never said farewell to one’s heart in a coffin,
I have a beating heart that I can’t bear its loving.

[chorus]
I know better, I know better
All of them worries are worser than mine.
I know better, I know better
Raising all their stories doesn’t stop mine.

Never broken a bone while I was afraid each time I fell.
I have been broken, when I was the most carefull help.

Never been the child whose mother has been left by her man,
I have been eliminated, since they got busy again.

Never been on the street without a key of my stay,
I have been begging for sleeping to not run away.

[chorus]
I know better, I know better
All of them worries are worser than mine.
I know better, I know better.
Raising all their stories doesn’t stop mine.

Never find my lessons in the dark of a cold prison,
But I’m trapped from the inside and I deny each reason.

Never been told of a disorder that explains my gravity.
So I have been threatened myself to not hear my mysery.

Advertisements

When you become so invisible

Een gedicht over je onzichtbaarheid zonder die liefdevolle blik, liefs Krage

Removed your sun from the city
Closing the curtains at each brick and tear
And you never said one word about hurting
Finding the quiet words is like waking up bears

[chorus]
When you are lost inside the blue
It is impossible for someone to seek you
When you become so invisible
you need somebody that sees you

Held a lot of souls with all your flesh
Blurred a lot of sharp hearts in your mind
But you never forget how love can beat you
’till you beat the silence of loneliness

[chorus]
When you are lost inside the blue
It is impossible for someone to seek you
When you become so invisible
you need somebody that sees you

If you calm down inside your river
Bet you gonna swim into eyes who see
you and all of your crashes, ‘cause you had no idea
mistakes brings you to a closer destiny

Vals orkest

Om met de beren op je weg te knuffelen, liefs Krage

Vannacht was mijn hoofd een vals orkest
en mijn hoofd had geen schakelaar.
Ik klonk als een mopperende trompet
met een huilende viool door elkaar.
Vannacht was ik mijn liedje kwijt,
dat geeft mijn hoofd veel kabaal.
Ik zocht en zocht tot een dirigent
mijn hoofd kon luiden als een nachtegaal.

Himalaya

Om met de beren op je weg te knuffelen, liefs Krage

Ik sta open, traanbuis, hart en mond
Ik sta voor zowat aan himalaya aan drempels
De ongestelde vraag, de telefoon naar het spreekuur, struikelblokken, de hinderlijke woorden, de ongemaakte reis en de bevrijdende liefde.
Daarom ben ik op zoek naar een plek op de grens van vergeten.
Daar wil ik dan rustig worden.
Want ik wil met mijn hoofd op zijn minst ontspannen
Bij het uitzicht op mijn himalaya

Avond voor de redding

De dag dat ik besluit dat ik morgen het anders ga doen, liefs Krage

Avond voor de redding op verboden terrein
buitenshuis had ik niet veel gefluisterd
om foutjes die mij nog moesten verlaten

Onder TL-buizen waar elk scheurtje oplicht,
eindigend bij een verscheurend gedicht,
probeer ik mijn eindjes open te laten.

Beneden loeit de kachel zijn warmte. Boven de tafel
houd ik met vijf fikken mijn houding in de greep
mijn stil terrein was weer ontrafeld

mijn foutjes had ik al een paar keer gehad
scheurtjes moet ik nog dichten
en morgen moet ik mezelf redden.

Noem mij

Noem mij
Kijk naar mij
Ik was er ook
Achter de lens
Achter mijn grens
Achter de regen
Achter ‘ik ben opeens verdwenen’
Zag je mijn zonnebloemtruitje
Hoe ik dat plekje vulde op de grond
Hoorde je geen geschater?
Dat was ik
Noem mijn naam
Het mag ook korter dan dat hij is
Noem mij
Alsof ik er bij was, omdat ik nodig was
Alsof ik hoor te bestaan
Alsof ogen mij kunnen waarnemen
Het mag ook sneller dan dat ik weg ben
Mijn voeten verstartde in hun gele helmpjes
Noem nog eens een ding die je niet wilde missen vanavond
Noem mij
Ik was er ook bij
Zelf vergat ik ook mijn hart thuis op tafel

Slof; sloffer

Slof slof
Slordigere slof
Ik slof mij door het leven
Ik sloffer me kappotter
Dan een otter ooit bruggen heeft gebouwd
Ik slof nog langzamer
Dan het stof in mijn kamer
Die daar ligt
Omdat ik allang niet meer heb gestoft
Mijn gesnotter
Duurt langer dan gestotter
Dat is echt veel toffer
Want iedereen wacht
Tot dat je bent opgebouwd
Des te langer ik slof
Des te botter ik word
Want ik zie het stof om mij groeien
En sloffen onder mij wegschroeien

If we never have to sleep again
never get tired
or dad who sent you upstairs
never more horizontal
never again the day
dragging that body
between light and out
our skin got early wrinkles
and we would nurture the bags beneath our eyes
would the nostalgia not exist
That we were read before going to sleep
You would not stay up when you were six
with your own coke glass full of sticks
Or not leave the pub earlier than me
Then we had no place to be here
Then all levels might have already been played
Would pyama parties never exist
and this shop didn’t offered no onesies
or no bodystock with lace borders
for being so much irresistible naked
If you did not have an early reward-system,
because sleeping is our least problem
And when staring to the ceiling does not work
then that was being very proactive again
Then you could not sleep because you could not sleep
Best hard to imagine
why sleep is necessary.

Als we nou nooit meer hoeven te slapen
nooit moe zouden worden
of pa die je naar boven stuurde
nooit meer horizontaal
nooit meer de dag uit
dat lichaam sjauwen
tussen licht en uit
kreeg ons vel eerder kreukels
en tilden we zakken onder ogen
zou de nostalgie niet bestaan
Dat we werden voorgelezen voor het slapen gaan
Mocht je niet opblijven toen je zes was
met je eigen cola glas vol prik
Of nooit meer eerder de kroeg uit dan ik
Dan hadden we geen plek om even niet hier te zijn
Dan waren alle levels misschien al uitgespeeld
Zouden pyama parties niet bestaan
en bood de Zeeman geen onesies aan
of geen kant afgezette bodystock
voor zo heel onweerstaanbaar naakt
Had je geen vroeg beloningssysteem,
want uitslapen is ons minste probleem
En als staren naar het plafond even niet lukt
dan was dat nog eens heel pro-actief
Dan kon je niet niet slapen omdat je niet kon slapen
Best moeilijk te bedenken
waarom slapen zo nodig is.
Ga slapen.

Your smell is gone

Early along a warm wall,
under a plane of feather,
in the smoke from a chest,
from heart, from hair, from somewhere in the middle,
near the edge.
That place was yours.
After two nights raw
and robbed of skin
I took in again.
My nose is scoured along each fiber.
No trace of ashes,
that comes from fire, from flame, from glory, from you,
I’ll smell again.
I’m catched in a trap.
I’m lying in this room without your aroma markings.
Your smell is gone.

Jouw geur is op

Eergisteren tegen een warme muur,
onder een vlak van veer,
in een walm van borstkas,
van hart, van haar, van ergens middenin,
dichtbij het randje.
Dat plekje was van jou.
Na twee nachten rauw
en van vel berooft
Dook ik er nog eens in.
Mijn neus langs elke vezel geschuurd.
Geen spoor van as,
dat was van vuur, van vlam, van glim, van jou,
Ik rook er nog eens in.
Er weer ingestonken.
Ik lig in dit vertrek zonder jouw aroma markeringen.
Jouw geur is op.

Zonder intro

achter de schermen, baksteen en stilte
degeen die je nooit ‘nee’ laten zeggen
introverten
de meest ontwapende mensen
als je ze uberhaubt ziet binnenkomen
want ze verafschuwen een intro
en uiten zelden hun wensen
ze zijn onderhevig gegaan aan woorden
en luisteren met de geduldigste oren
Spannen zich in voor hun diepste stem
En stoppen weg tot de essentie nog klemt
Zij houden binnen in een orkaan
zonder dat de paniek uitbarst
Zij broeden op woorden
tot dat ene stille moment van een gesprek
introverten
een stille intro voor een innerlijk vuur

Zonder mij

Heb jij wel je oplader bij?
Zonder mij
Ben ik bang dat je niet opstaan kunt
zonder mij
geen ander die je slapend fijn drukt
met dat wat niet als jouw huid voelt
(wat wel zo bedoeld was)
Wakker worden was een smoes.
Zonder mij
zet de ochtend je geen graan of ei
om ervoor te zorgen dat jij
jouw mooie glimlach spant.
Zonder mij
elke avond vrij
om niet te zijn
en niet te slapen
tegenover twee ogen
die al jouw praal en krul
aaien
als jij even opladen wilt

hoe kom ik erbij
dat jij je oplader vergeten bent?